27 nov

Gruppmöte (27 november)

27 november 2024 18:00 - 20:00

Sammanträdesrum Spaden, Kommunhuset, Gislaved

Mötet är öppet för alla medlemmar och behandlar i huvudsak kommande kommunfullmäktigeärende. Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med ersättare samt ordförande i nämnd skall närvara.


OBS! Detta gruppmöte äger rum en onsdag.


Det finns fika från klockan 18:00, mötet börjar 18:30.

Du kan också delta i våra möten digitalt. För att delta digitalt behöver du anmäla detta till vår gruppledare, Anton Sjödell. Mötet börjar då klockan 18.30.

Följ oss

instagram