26 nov 2023

Moderaterna samlades för julavslutning

Under söndagen den 26 november 2023 samlades ett drygt 50-tal moderater för julavslutning, även om det är några veckor kvar av politiskt arbete under detta året.

Smålandstenar-Burseryd, 10 nov 2023

Samråd: Tyck till om detaljplanen för industrimark vid Södra industriområdet Smålandsstenar

Nu är detaljplanen för industrimark vid Södra industriområdet i Smålandsstenar ute för samråd. Samrådstiden för detaljplanen är 6 november 2023 till 4 december 2023. Planen tillåter markanvändning för både industri och verksamhet. Planen möjliggör även för att Oskarstippens återvinningscentral kan omlokaliseras till Södra industriområdet.

22 okt 2023

Moderaternas partistämma biföll vår motion om "Bättre förutsättningar för motorsporten"

Moderata partistämman har idag ställt sig bakom att ge Naturvårdsverket i uppdrag att revidera verkets allmänna råd om buller från motorsportbanor och liknande anläggningar med syfte att möjliggöra reglering av verksamheterna med ekvivalenta ljudnivåer utifrån bland annat de bedömningar av hälsorisker p g a buller som gäller för vägar och järnvägar och tillkännager detta för regeringen.

Hestra, 10 okt 2023

Nu renoverar vi Hestra bibliotek

Nästa vecka (v.42) stänger biblioteket i Hestra för renovering. Biblioteket ska göras om till "Mer-öppet", vilket innebär att du ska kunna besöka biblioteket även på tider då personal inte är på plats. Samtidigt får hela lokalen en översyn.

21 sep 2023

Samråd: Tyck till om detaljplanen för simhall på Gisleområdet

Nu är detaljplanen för simhall på Gisleområdet ute för samråd. Samrådstiden för detaljplanen är 21 september 2023 till 31 oktober 2023. Planområdet är beläget cirka 1 km söder om Gislaveds centrum, inom den centrala delen av Gisleområdet. Planområdet omfattar ca 2,0 ha där marken ägs av kommunen.

Följ oss

instagram