Gislaved-Reftele, 5 okt 2020

"Avskaffa plastpåseskatten" skriver Gislaved-Refteleföreningens ordförande i VN

Jonas Ericson (M), ledamot i kommunfullmäktige och ordförande för Gislaved-Reftelemoderaterna, skriver i Värnamo Nyheter (VN) tillsammans med Tobias Pettersson (M), ledamot i kommunfullmäktige i Värnamo kommun, om att regeringens införda plastpåseskatt är skadlig både för miljön och jobbem.

22 sep 2020

Förväntansdokumentet mellan skola, elev och förälder är på plats

Inför valet 2018 sa Moderaterna att vi ville införa ett utbildningskontrakt. Kontraktet skulle identifera de skyldigheter som alla tre parter (skola, elev och förälder) har inför att nå kunskapsmålen, helt enkelt att tydliggöra vem som har ansvar för vad när det kommer till skolan.

26 mar 2020

Gislaveds kommun startar företagsråd med anledning av coronakrisen

Utbrottet av Covid19 har oroväckande snabbt fått stora konsekvenser för såväl individer, näringsliv och samhälle. Vi har kallat till ett uppstartsmöte av ett lokalt Företagsråd med anledning av Coronakrisen i syfte av att få en mer samlad bild, komma med lösningar, ha ett erfarenhetsutbyte och på olika vis hjälpa våra lokala företag.

Följ oss

instagram