22 jan 2024

Reportage: Vi är på rätt väg från utanförskap till gemenskap

Inför valet 2022 var ett av Moderaterna i Gislaveds kommun högst prioriterade politikområden den att gå från utanförskap till gemenskap, både genom att få fler människor i självförsörjning men också genom att få fler människor att vara delaktiga i vårt samhälle.

1 jan 2024

Årsavstämning 2023 - Från bra till bättre kvalité i välfärden 2

Vi vet att det kommunala åtagandets utformning är en förutsättning för styrkan i välfärden. Välfärden (skola, vård- och omsorg) utgör vårt grunduppdrag. Utbildning för människor präglas av teoretisk och praktisk kunskapsinhämtning. Individuella välfärdsinsatser ska vara behovsprövade med syftet att säkerställa rätt stöd utefter de behov individen har. Vår politik präglas av valfrihet före tvång och kvalité före kvantitet.

30 dec 2023

Årsavstämning 2023 - Från dagens kommun till framtidens samhälle

Vi vet att ett attraktivt samhälle är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Näringslivet spelar en avgörande roll i ett attraktivt samhälle och ett samhälle byggs starkt genom ekonomiskt och miljömässigt hållbara kommunikationer. Med kommunikationer menar vi bland annat kollektivtrafik och höghastighetsuppkoppling (internet). Attraktiva boendemiljöer skapas genom långsiktig samhällsplanering. För att uppnå detta krävs bland annat mindre regelkrångel. Trygghet är avgörande för ett attraktivt samhälle och genomsyrar vår utformning av framtidens samhälle. Vår politik präglas av en långsiktighet där hela kommunen lever och utvecklas.

29 dec 2023

Årsavstämning 2023 - Från utanförskap till gemenskap

Vi vet att en meningsfull sysselsättning för varje individ, utifrån individens egna förutsättningar, är avgörande för ett samhälle som håller ihop. Vi bryr oss om och ställer krav på den enskilda individen. Arbetslinjen utgör kärnan i vårt politiska förhållningssätt. Integration och inkludering är en del av arbetslinjen. Vår politik präglas av det egna ansvaret och målet ska vara egen försörjning och delaktighet i en större gemenskap.

28 dec 2023

Årsavstämning 2023 - Från ineffektivitet till ekonomisk hållbarhet

Vi vet att god ekonomisk hushållning är en förutsättning för det kommunala åtagandet. Med det kommunala åtagandet menar vi välfärdens kärna (skola, vård- och omsorg). Vi ställer krav på ekonomisk effektivitet i verksamheterna och varje investering ska vara behovsprövad. Förändringar i skattenivån ska varsamt användas som intäktsförstärkning. Vår politik ska präglas av en ekonomi i balans och målet ska vara att säkerställa egen finansiering av investeringar.

Följ oss

instagram