22 okt 2023

Moderaternas partistämma biföll vår motion om "Bättre förutsättningar för motorsporten"

Moderata partistämman har idag ställt sig bakom att ge Naturvårdsverket i uppdrag att revidera verkets allmänna råd om buller från motorsportbanor och liknande anläggningar med syfte att möjliggöra reglering av verksamheterna med ekvivalenta ljudnivåer utifrån bland annat de bedömningar av hälsorisker p g a buller som gäller för vägar och järnvägar och tillkännager detta för regeringen.

Hestra, 10 okt 2023

Nu renoverar vi Hestra bibliotek

Nästa vecka (v.42) stänger biblioteket i Hestra för renovering. Biblioteket ska göras om till "Mer-öppet", vilket innebär att du ska kunna besöka biblioteket även på tider då personal inte är på plats. Samtidigt får hela lokalen en översyn.

21 sep 2023

Samråd: Tyck till om detaljplanen för simhall på Gisleområdet

Nu är detaljplanen för simhall på Gisleområdet ute för samråd. Samrådstiden för detaljplanen är 21 september 2023 till 31 oktober 2023. Planområdet är beläget cirka 1 km söder om Gislaveds centrum, inom den centrala delen av Gisleområdet. Planområdet omfattar ca 2,0 ha där marken ägs av kommunen.

Smålandstenar-Burseryd, 13 sep 2023

3 anledningar till att vi renoverar Klockargårdskolan i Broaryd

Klockargårdskolan i Broaryd ska genomgå en omfattande renovering. Renoveringen inkluderar hela byggnaden där skola, förskola och bibliotek har sina verksamheter. När renoveringen är klar kommer byggnaden att hålla standard av nybyggnad.

Följ oss

instagram