11 apr 2023

SFI-undervisning för alla ukrainare som kommit till vår kommun

För någon vecka sedan beslutades att alla ukrainare som kommit till vår kommun ska erbjudas SFI-undervisning (svenska för invandrare). Beslutet kommer efter att regeringen presenterat nyheten att Sveriges kommuner ska få dela på 100 miljoner kronor i statsbidrag för att kunna erbjuda kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

9 apr 2023

Arbetet med den nya simhallen i Gislaved har inletts

På samhällsutvecklingsnämnden för några veckor beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en detaljplan som gör det möjligt att bygga en ny simhall på Gisleområdet. Därmed är arbetet med en ny simhall igång på riktigt och den planeras stå klar senast 2027.

Följ oss

instagram