11 apr 2023

SFI-undervisning för alla ukrainare som kommit till vår kommun

För någon vecka sedan beslutades att alla ukrainare som kommit till vår kommun ska erbjudas SFI-undervisning (svenska för invandrare). Beslutet kommer efter att regeringen presenterat nyheten att Sveriges kommuner ska få dela på 100 miljoner kronor i statsbidrag för att kunna erbjuda kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

9 apr 2023

Arbetet med den nya simhallen i Gislaved har inletts

På samhällsutvecklingsnämnden för några veckor beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en detaljplan som gör det möjligt att bygga en ny simhall på Gisleområdet. Därmed är arbetet med en ny simhall igång på riktigt och den planeras stå klar senast 2027.

Gislaved-Reftele, 6 apr 2023

Upprustningen av Reftele torg har startat

Sedan ett antal veckor tillbaka pågår upprustningen av Reftele torg. På det nya torget kommer det att finnas mer grönytor, lekplats för barnen och nya sittbänkar för kunna ta en liten paus i vardagsbestyret.

Smålandstenar-Burseryd, 5 apr 2023

Reinvestering av Klockargårdsskolan i Broaryd

Majoritetens och förvaltningens förslag på reinvesteringen går helt i linje med en modern hantering där vi på ett hållbart sätt genom återbruk kan ta hand om en problematik som är helt normal vid de byggtekniker som användes vid de tider när fastigheten är byggd.

9 mar 2023

Reportage: Fördjupning i del av visionen Gislaved 2040

Kommunstyrelsen har fattat beslutat att föreslå kommunfullmäktige att ge koncernmoderbolaget Gislaveds Kommunhus AB möjlighet att förvärva bolag i syfte att bistå kommunstyrelsen vid fastighetsförvärv. Detta med anledning av att kommunen vill säkerställa mark inom ramen för visionsområdet Gislaved 2040.

Följ oss

instagram