Anton Sjödell praktiserade på Isabergsskolan

Under fredagen den 25 februari 2022 praktiserade Anton Sjödell på Isabergsskolan

Såhär skriver Anton Sjödell kortfattat om dagen på sociala medier:

Idag har jag återupptagit mitt viktiga dagsverke för kunna föra en bra dialog med elever och medarbetare.

Jag hade förmånen att vara med under en skoldag på Isabergsskolan i Hestra där jag under förmiddagen fick vara med klass 2. Det är roligt att se hur vi arbetar med moderna verktyg på ett pedagogiskt och effektivt sätt.

Under eftermiddagen hade jag möjlighet till en dialog med våra elever i årskurs 6 om hur dom ser på sin framtid och jag fick även beskriva vad jag gör och svara på frågor om mitt uppdrag.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att jag tar med mig flera tankar kring hur vi arbetar och vad som är viktigt framåt. Jag vill avsluta med att skicka ett stort tack till elever, medarbetare och rektor Karin Abrahamsson för ett varm välkomnande och en väldigt lärorik och bra dag!

Bilder från dagen:

Anton Isabergsskolan 2022 1
Anton Isabergsskolan 2022 2
Anton Isabergsskolan 2022 3

Följ oss

instagram