Årsavstämning 2023 - Från dagens kommun till framtidens samhälle

Vi vet att ett attraktivt samhälle är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Näringslivet spelar en avgörande roll i ett attraktivt samhälle och ett samhälle byggs starkt genom ekonomiskt och miljömässigt hållbara kommunikationer. Med kommunikationer menar vi bland annat kollektivtrafik och höghastighetsuppkoppling (internet). Attraktiva boendemiljöer skapas genom långsiktig samhällsplanering. För att uppnå detta krävs bland annat mindre regelkrångel. Trygghet är avgörande för ett attraktivt samhälle och genomsyrar vår utformning av framtidens samhälle. Vår politik präglas av en långsiktighet där hela kommunen lever och utvecklas.

Beslut fattade under 2023:

 • Utvecklingsmål befolkningsutvecklingen genom att verka för en ökad inflyttning.
 • Utvecklingsmål att främja byggandet av bostäder för olika målgrupper.
 • Utvecklingsmål för att öka andelen och användandet av förnybara och/eller fossilfria drivmedel och energikällor.
 • Utvecklingsmål för stärka de lokala förutsättningarna för en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.
 • Utvecklingsmål för stärkt robusthet och klimatsäkring av dricksvattenförsörjningen.
 • Utvecklingsmål för att förbättrade förutsättningar för näringslivet genom stärkt samverkan och mer konsultativ service.
 • Antagande av detaljplan för Isabergsområdet i Hestra.
 • Granskning av fördjupad översiktsplan för Gislaved och Anderstorp.
 • Antagande av detaljplan för samhällsutveckling Villstads/Haghult i Smålandsstenar.
 • Samråd detaljplan för handel och bostäder Smålandia 2.0 i Gislaved.
 • Antagande av detaljplan Östra industriområdet i Smålandsstenar.
 • Planbesked av detaljplan för Nordenhuset i Gislaved.
 • Antagande av detaljplan för räddningsstation i Hestra.
 • Beslut om uppdrag detaljplan för bostäder fastighet Åtterås 5:113 i Smålandsstenar.
 • Beslut om uppdrag detaljplan flerbostadshus vid torget i Hestra.
 • Beslut om uppdrag detaljplan för Axjo Plastic AB i Gislaved.
 • Beslut om samråd för detaljplan för utökning av Södra industriområdet i Smålandsstenar.
 • Planbesked för ändring av detaljplan för bostäder Granaten 1 i Gislaved.
 • Fastighetsförvärv Atlas inom området bro till bro i centrala Anderstorp 15 849 kvm.
 • Fastighetsförvärv Krokodilen 4, Ängsgatan 13 Gislaved, 950 kvm.
 • Fastighetsförvärv av Gislaved Uvekull 1:32, 1:33 och 1:13, Smålandsstenars åkeri AB 9033 kvm.
 • Fastighetsförvärv av fastigheten Linnéan 1 i Gislaved 7686 kvm.
 • Fastighetsförvärv av fastigheten Tingslätt 12 i Gislaved genom förvärv av bolag 5448 kvm.
 • Försäljning del av Mossarp 1:31 Bra Lokaler i Gislaved AB, Mossarp 14 600 kvm.
 • Försäljning del av Ölmestad 19;1 Turnab AB, Reftele 8173 kvm.
 • Försäljning del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, E-Wood Fastighet AB i Hestra 47 000 kvm.
 • Försäljning del av Åtterås 19:42, Nevel AB industriområdet Smålandsstenar 10 900 kvm.
 • Försäljning del av Åtterås 19:42, Boma Spik AB industriområdet Smålandsstenar 15 000 kvm.
 • Beslut om införande av medborgarbudget.
 • Markanvisningsavtal Bastuberget i Anderstorp, RE Equity Fund.
 • Markanvisningsavtal södra industriområdet i Smålandsstenar, EAB.
 • Godkännande av upprättat avtal gällande anläggningsarrende för Gislaveds Energipark AB.

Årsavstämning 2023 - Från dagens kommun till framtidens samhälle

Följ oss

instagram