Årsavstämning 2023 - Från utanförskap till gemenskap

Vi vet att en meningsfull sysselsättning för varje individ, utifrån individens egna förutsättningar, är avgörande för ett samhälle som håller ihop. Vi bryr oss om och ställer krav på den enskilda individen. Arbetslinjen utgör kärnan i vårt politiska förhållningssätt. Integration och inkludering är en del av arbetslinjen. Vår politik präglas av det egna ansvaret och målet ska vara egen försörjning och delaktighet i en större gemenskap.

Beslut fattade under 2023:

 • Utvecklingsmål för att öka upplevd trygghet och hälsa hos barn och unga.
 • Gemensam överförmyndarnämnd i GGVV-kommunerna införd från 1 januari 2023.
 • Utvecklingsmål för att öka förutsättningarna för kommunens invånare att stärka sina egna resurser och bidra till ett samhälle som stödjer hälsosamma val i vardagen.
 • Genomfört samråd av detaljplan för simhall inom Gisleområdet i Gislaved.
 • Beslut om uppdrag om detaljplan för publikhall i Anderstorp.
 • Beslut om extern inhyrning av konstlokal i Henja Gislaved.
 • Beslut om övertagande av Rallarnas verksamhet i kommunhuset.
 • Arbetsgrupp kring föreningslivets förutsättningar uppstartad.
 • Beslut om marknadsföringsstöd för år 2023 till Gislaveds Volleybollklubb 130 000 kr.
 • Beslut om marknadsföringsstöd för år 2023 till Anderstorps SK 130 000 kr.
 • Beslut om marknadsföringsstöd för Grand Prix Challenge i speedway, Gislaveds Motorklubb 100 000 kr.
 • Beslut om marknadsföringsstöd för Aprilcupen, Anderstorps SK 50 000 kr.
 • Beslut om marknadsföringsstöd för år 2023 till  Gislaveds Motorklubb 130 000 kr.
 • Beslut om bidrag (foderbrist) Gislaved-Anderstorps ridklubb och Isabergs ridklubb 66 709 kr.
 • Beslut om bidrag Bosebo bygdegård 23 000 kr

Årsavstämning 2023 - Från utanförskap till gemenskap

Följ oss

instagram