Första spadtaget taget för projektet Stationallén i Gislaveds centrum

Under måndagen den 17 juni 20242 deltog Anton Sjödell vid första spadtaget för Bygga GWG och Nivikas satsning på "projekt Stationsallén", med ett 70-tal hyreslägenheter tillika lokaler för förskola, verksamhetslokaler och dubblerat antal parkeringsplatser jämfört med idag.

Spadtag_Stationallén
Projekt ligger mitt i Gislaved centrum. Projektet initierades genom en markanvisningsinbjudan i maj 2018.

Med detta projekt är vi också igång med att på riktigt utveckla Gislaveds centrum och visionen ”Gislaved 2040 - en mötesplats vid Nissan”.

Följ oss

instagram