Investeringsbeslut om en ny simhall för hela kommunen

Under onsdagen fattade kommunstyrelsen ett investeringsbeslut om 341 miljoner kronor och godkände den genomförda förstudien för kommunens nya simhall. Det innebär att arbetet nu går vidare mot en upphandling.

Investeringsbeslut simhall 2024
Nästa steg i arbetet är att jobba vidare med förfrågningsunderlag till en kommande upphandling. En upphandling görs för att kunna utse en entreprenör som kan ta sig an uppdraget att bygga den nya simhallen.

I båda processerna kopplat till detta arbetet kommer kommunstyrelsen vara aktivt deltagande. Förfrågningsunderlaget förväntas komma ut under hösten 2024.

Byggstart planeras bli under 2025 och målsättningen är att den nya simhallen ska stå klar någon gång under 2027.

Läs mer här: [LÄNK]

Följ oss

instagram