Kommunfullmäktige har antagit den fördjupade översiktsplanen för Anderstorp och Gislaved

Under kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 juni 2024 antogs den fördjupade översiktsplanen för Anderstorp och Gislaved. Planen skapar utrymme för bostadsbyggande, industriexpansion och naturnära rekreativa, gröna, värden.
Planen tar sikte på framtidens samhällsplanering och gör visionerna "Bro till Bro" i Anderstorp och "Gislaved 2040" möjliga. Den skapar förutsättningar för attraktiva bondemiljöer i sjönära läge vid Bråarpasjön och Gläntan i Anderstorp och skogsnära lägen i områden så som på Henja i Gislaved. Planen pekar också ut stora arealer av framtida industrimark mellan Anderstorp och Gislaved, något som är viktigt för att vårt näringsliv ska kunna utvecklas och växa.

1 (4)
VAD ÄR EN FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN?
En fördjupad översiktsplan är ett plandokument som anger huvuddragen för gestaltningen av ett område. Dimensionering och lokalisering av vägar, kvarter/byggnader och grönområden, liksom placering av ytkrävande funktioner såsom skolor, förskolor och centrumanläggningar är sådant som ofta tas upp i dessa dokument.

Du kan läsa mer om planen här:

Följ oss

instagram