Kontroversiell skolomorganisation resulterade i höjda skolresultat och minskad segregation enligt forskning

År 2016 beslutade dåvarande barn- och utbildningsnämnden om en skolomorganisation i Gislaved och Smålandsstenar.

Förändringen innebar att Gislaveds tre F-6-skolor omvandlades till två F-3-skolor och en 4-6-skola samt att Smålandsstenars två F-6-skolor omvandlades till en F-3-skola och en 4-6-skola.

En forskningsstudie som tre forskare vid Stockholms universitet publicerade tidigare i maj visade att förändringen varit en framgång när det kommer till att bryta skolsegregationen och förbättra elevernas måluppfyllelse.

449109541_904956075007554_381246104187408324_n
Länk till rapporten: [LÄNK]
Länk till artikel i Värnamo Nyheter (VN): [LÄNK]

Följ oss

instagram