Planeringen för att rusta upp Gislaveds centrum har startat

I samband med att samhällsutvecklingsnämnden enhälligt fastställt den nya nämndens budget för 2023 så inleddes arbetet med att rusta upp Gislaveds centrum.

Planering_Gislaved_centrum_Ett av målen i nämndens budget är nämligen att påbörja åtgärder under hösten 2023 på Köpmansgatan och Stationsallén i Gislaveds centrum, i enlighet med visionen Gislaved 2040. En viktig del i arbetet med Köpmangatan och Stationsallén kommer inledningsvis vara en aktiv dialog med invånare, föreningsliv och näringsliv.

Du kan läsa mer hos Värnamo Nyheter (VN) här: [LÄNK]

Följ oss

instagram