REPORTAGE: Fördjupning i del av visionen Gislaved 2040

Kommunstyrelsen har fattat beslutat att föreslå kommunfullmäktige att ge koncernmoderbolaget Gislaveds Kommunhus AB möjlighet att förvärva bolag i syfte att bistå kommunstyrelsen vid fastighetsförvärv. Detta med anledning av att kommunen vill säkerställa mark inom ramen för visionsområdet Gislaved 2040.

Reportage 1 (av 1) - 230309
Vad är anledningen till att kommunstyrelsen har fattat detta beslut just nu?
”- Anledningen, i detta specifika fall, är att det finns strategisk mark inom ramen för visionsområdet Gislaved 2040 som vi behöver säkerställa för att kunna förverkliga visionen. Den nuvarande fastighetsägaren vill sälja fastigheten inom ramen för ett fastighetsbolag, säger Anton Sjödell (M).”
 
”Men beslutet handlar även om att göra det möjligt att förvärva strategisk mark på uppdrag av kommunstyrelsen via koncernmoderbolaget Gislaveds Kommunhus AB på ett mer övergripande plan, fortsätter Anton Sjödell.”
 
Gislaved 2040 är ett stort område som innehåller många olika komponenter för att visionsområdet ska kunna förverkligas och sedan tidigare har fastigheten Norden 4 (gamla Skumplastboden) förvärvats.
 
Vilken fastighet rör det sig om i det specifika fallet denna gången?
”- Det rör sig om en industrifastighet i centrala Gislaved, Tingslätt 12, där vi inom ramen för visionen Gislaved 2040 vill etablera främst en ny kommunal gata för att koppla ihop de framtida bostadsområdena på ett bättre sätt och samtidigt skapa bättre trafikflöden inne i Gislaved. Det är alltså främst marken vi vill få rådighet över, säger Anton Sjödell.”
 
Med rådighet över strategisk mark blir arbetet med att steg för steg förverkliga visionen Gislaved 2040 mycket lättare, även om det kommer att ta ytterligare något år innan kommunen kan utveckla just detta markområde. Bland annat måste en detaljplan tas fram.
 
Vad ska byggnaden på fastigheten användas till?
”- Det finns i dagsläget inget klart om vad fastigheten ska användas till i en övergångsperiod. Det kan eventuellt finnas kommunal verksamhet som tillfälligt kan husera i byggnaden men det kan också vara så att den hyrs ut till kommersiell verksamhet. I det långa perspektivet ser vi från Moderaternas sida gärna marken omvandlas till bostadsmark för flerbostadshus, säger Anton Sjödell.”
 
Byggnaden som står på fastigheten kommer inte behöva rivas för att den kommunala gatan ska kunna byggas, utan det är mark på fastigheten som vi vill säkerställa för denna gata.
 
Vad kommer förvärvet kosta?
En oberoende värdering har gjorts av fastigheten och byggnaden och den värderingen säger att värdet uppgår till 12 miljoner kronor.
 
”- Det kan låta väldigt mycket i det korta perspektivet. Vi är dock övertygade att om man ser det hela i ett långt perspektiv, där vi får rådighet över delar av mark för att kunna förverkliga ett helt visionsområde med framtida kommunala gator, cykelvägar, parkområden och bostadsmark (som ger intäkter vid markförsäljning) så är detta en bra långsiktigt bra investering, avslutar Anton Sjödell”.

Följ oss

instagram