SFI-undervisning för alla ukrainare som kommit till vår kommun

För någon vecka sedan beslutades att alla ukrainare som kommit till vår kommun ska erbjudas SFI-undervisning (svenska för invandrare). Beslutet kommer efter att regeringen presenterat nyheten att Sveriges kommuner ska få dela på 100 miljoner kronor i statsbidrag för att kunna erbjuda kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

SFI_ukrainare
– Det är glädjande att man ser behovet från statens sida och att man erbjuder finansiering, då ska vi självklart leverera på det. Vi landade i att jag skulle ta ett ordförandebeslut i utskottet för att vi ska komma igång så skyndsamt som möjligt, säger Anton Sjödell (M) till Värnamo Nyheter.

Du kan läas mer hos Värnamo Nyheter (VN) här: [LÄNK]

Följ oss

instagram