Visste du att demokratiberedningen genomfört nästan 300 samtal med ungdomar på gymnasiet under hösten 2023?

Visste du att demokratiberedningen genomfört nästan 300 samtal med ungdomar på gymnasiet under hösten 2023? Syftet med samtalen har varit dialog om hur Gislaveds kommun ska bli en bättre plats för ungdomar att bo och leva på.

Under februari 2024 återkommer demokratiberedningen till gymnasiet för att med ett antal elever sammanställa en rapport utifrån de synpunkter och inspel som framkommit. Rapporten kommer sen skickas vidare till kommunfullmäktige.

Demokratiberedningen arbetar långsiktigt med demokrati- och samhällsutveckling i Gislaveds kommun. Uppgifter/uppdrag som beredningen genomför kommer från kommunfullmäktige. Demokratiberedningen har som uppdrag att skapa delaktighet och inkludering i kommunen.

Läs gärna mer om demokratiberedningen på kommunens hemsida: [LÄNK]

2

Följ oss

instagram