Visste du att renoveringen av lägenheterna på Dalenområdet startar under 2024?

Visste du att renoveringen av lägenheterna på Dalenområdet startar under 2024? Dalenområdet är ett av det kommunala fastighetsbolagets största bostadsområden.

Under 2024 startar det kommunala fastighetsbolaget AB Gislavedshus renoveringen av lägenheterna på Dalenområdet i Gislaved. Lägenheterna kommer genomgå en stamrenovering som väntas pågå fram till 2026.

Bland annat kommer följande genomföras:
• Byte av samtliga fönster
• Ny ventilation
• Avloppsstammar, vattenledningar samt VVC till bad och kök byts ut
• Utbyte av alla värmeledningsrör
• Helrenovering av badrum
• Byte av lägenhetens elinstallationer med nytt kablage, uttag, brytare och doslock
• Ny multimediecentral med datauttag i vistelserum
• Postboxar i anslutning till entrén

För mer information kontaktas AB Gislavedshus via deras hemsida: [LÄNK]

Lisbeth AB Gislavedshus 2024

Följ oss

instagram