Europavalet 2024

Omslag

EU: Från ineffektivitet till ekonomisk hållbarhet (1)

Från ineffektivitet till ekonomisk hållbarhet

Stärk Sveriges och Europas konkurrenskraft - den ekonomiska politiken ska vara inriktad på tillväxt och innovation.

Nej till skatter på EU-nivå - beskattningsrätten ska fortsatt utgå från den kommunala, regionala och nationella nivån.

Strama åt EU-budgeten - skattebetalarnas pengar ska användas på rätt sätt och värna svenska intressen.

Ekonomisk hållbarhet kan bara nås om fokus ligger på att skapa nytta och kvalité för våra invånare.

EU: Från utanförskap till gemenskap

Från utanförskap till gemenskap

Stärk Europols arbete - det polisiära arbetet på EU-nivå behöver bli mer operativt och effektivt.

Migrationspakten - ökar kontrollen vid de yttre gränserna vilket kommer bidra till mer rimlig invandring till Sverige och EU.

Förstärk försvarssamarbetet - det militära samarbetet behöver stärkas inom EU de kommande åren.

Gemenskapen kan inte stärkas utan att EU fokuserar på att upprätthålla lag och ordning.

EU: Från en grå till en grönare omgivning (1)

Från en grå till en grönare omgivning

Värna det svenska självbestämmandet över skogen - vi säger nej till ökad detaljreglering, centralisering och överstatliga inslag på skogsområdet. 

Bygg ut kärnkraften i EU - fossilfri energiproduktion bidrar till sänkta koldioxidutsläpp, lägre elpriser och stärkt konkurrenskraft. 

Förenkla tillståndsprocesser - för att klara den gröna omställningen behöver tillståndsprocesserna bli både kortare och enklare. 

En grönare omgivning kan vi bara uppnå om vi på allvar sänker koldioxidutsläppen.

EU: Från bra till bättre kvalité i välfärden

Från bra till bättre kvalité i välfärden

Öka takten i arbetet mot antibiotikaresistens - vi behöver ha fokus på att genomföra ett reglerat användande av antibiotika inom hela EU.

Läkemedelsstrategi som gynnar Sverige - EU:s läkemedelsstrategi behöver styra marknaden till bättre tillgänglighet av läkemedel inom hela EU.

Bättre kvalité i välfärden kan inte uppnås om vi inte har en god tillgång till antibiotika och läkemedel.

EU: Från dagens kommun till framtidens samhälle

Från dagens kommun till framtidens samhälle

Stärk frihandeln och den inre marknaden - företagande finansierar välfärden och EU behöver fortsätta göra det enklare för företag att exportera genom en starkare inre marknad men även genom en stärkt global marknad.

Minska den byråkratiska regelbördan - Sverige måste verka för att den byråkratiska regelbördan minskas med minst 30% de närmaste åren.

Framtidens samhälle byggs genom stärkt frihandel och genom att minska byråkratisk regelbörda.

EU: Avslut 

Följ oss

instagram