Politisk årsavstämning

I valet 2022 gick vi till val på fyra fokusområden. 2023 var första året under mandatperioden 2022-2026 och vi har valt att sammanställa en politisk årsavstämning för vad vi åstadkommit och startat för arbete, utifrån fokusområdena, under 2023.

Nedan finner du länk till respektive årsavstämning utifrån fokusområdena:

1. Från ineffektivitet till ekonomisk hållbarhet:
 [LÄNK TILL ÅRSAVSTÄMNING]

2. Från utanförskap till gemenskap:
[LÄNK TILL ÅRSAVSTÄMNING]

3. Från bra till bättre kvalité i välfärden:
[LÄNK TILL ÅRSAVSTÄMNING 1]
[LÄNK TILL ÅRSAVSTÄMNING 2] (fokus på socialnämnden)

4. Från dagens kommun till framtidens samhälle:
[LÄNK TILL ÅRSAVSTÄMNING]

Följ oss

instagram