Anderstorp

Bastuberget i Anderstorp

Ska ̈rmavbild 2023-05-24 Kl . 20.33.40

Vi jobbar för att bygga framtidens samhälle. I Anderstorp har kommunen därför antagit ett visionsprogram under namnet "Bro till Bro" och där den första delen i det arbetet är det område som går under namnet Bastuberget (tidigare ICA-tomten).

Under hösten 2022 tecknade kommunen ett markanvisningsavtal med företaget RE Equity AB, ett företag som utvecklar bostäder och centrumfastigheter. Kommunen arbetar med att RE Equity AB och Region Jönköpings län ska landa i ett avtal om nya lokaler i bottenvåningen för vårdcentral och folktandvård.

Förslaget innehåller cirka 100 lägenheter där ungefär hälften planeras bli trygghetsboenden och den andra hälften bli familjelägenheter. Lägenheternas storlek planeras bli från 1 rum och kök till 5 rum och kök.

Under våren 2023 har samhällsutvecklingsnämnden gett förvaltning i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. I detaljplanen, som kommer utvecklas i nära samarbete med RE Equity AB, kommer det att anges vad som får bygga, hur högt och så vidare. Samtidigt kommer man i det arbetet omhänderta de miljöföroreningar som finns i närliggande markområden.

Du kan läsa mer om "Centrumutveckling i Anderstorp - Från bro till bro" här: [LÄNK]

Du kan läsa idé- och visionsprogrammet för "Anderstorp - Från bro till bro" här: [LÄNK]

Bilder från RE Equity AB:s planer för nya lägenheter i Anderstorp:
4a 5f 69ef -f 127-4ed 2-9014-4218d 100c 8b8Bastuberget sett från grönområdet utmed Anderstorpaån.

52d 29532-0df 3-4e 51-8c 3b -20c 52d 136df1
Bastuberget sett från torget i Anderstorp.

Sedan maj 2023 pågår även "Projekt Ågatan i Anderstorp" som syftar till att i tre etapper anlägga en gång- och cykelväg utmed hela Ågatan genom Anderstorp. Du kan läsa mer om det projektet här: [LÄNK]

Vi kommer uppdatera denna sidan i takt med att arbetet fortlöpper och när vi har ny information att meddela.

Följ oss

instagram