Simon Sowa vald till ny ordförande för Anderstorps moderata partiförening

Moderaterna i Anderstorp höll under söndagen den 19 mars 2023 årsmöte. 

Simon Sowa valdes till ny ordförande för föreningen medan Björn Björkman valdes till ny vice ordförande.

Styrelsen för verksamhetsåret 2023/2024:

Simon Sowa Ordförande
Björn Björkman Vice ordförande 
Anne Muhonen Ledamot och kassör
Lis Melin Ledamot
Sven-Erik Karlsson Ledamot
 Axel Brüel Ledamot 
   
   
   

Följ oss

instagram