Öreryds bygdegårdsförening blir allmän samlingslokal

Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2024 att bevilja Öreryds bygdegårdsförenings ansökan om att ingå i kommunens bidragsberättigade samlingslokaler. Detta under förutsättning att föreningen övertar Equmeniakyrkans fastigheter i Öreryd enligt plan. 

Beslutet är i linje både med kommunfullmäktiges beslutade regler och riktlinjer för bidragsberättigade allmänna samlingslokaler samt kommunens ambition om att det ska finnas en sådan föreningsdriven allmän samlingslokal i den norra kommundelen.

Kommunstyrelsen beslutade också att bevilja Öreryds bygdegårdsförening ett medfinansieringsbidrag på 67 500 kr (30% av vad föreningen ansökt för hos Boverket) för investeringar i ovan nämnda fastighet, något som är villkorat av Boverket för att föreningen ska kunna ta del av statliga medel.

Öreryds samlingslokal

Följ oss

instagram