Moderata Seniorer

Moderata Seniorer

Moderata_Seniorer_hemsida_2020

Moderata Seniorer företräder Moderaternas mest erfarna medlemmar sedan 40 år tillbaka. Personer över 65 år utgör en stor del av Sveriges befolkning. Vi vill att fler Seniorer representerar oss i demokratiskt valda församlingar.

Här kan du läsa mer om vårt politiska program för Sveriges seniorer:

MODERATA SENIORERS POLITIK

Vill du bli medlem eller engagera dig för Moderaterna? I menyn kan du läsa mer om hur du kommer i kontakt med oss och seniorernas representant i kommunen Solveig Davidsson.

Vi kan, vi vill och vi ska fortsätta förbättra seniorers vilkor i samhället!

Följ oss

instagram