Moderatkvinnorna

Moderatkvinnorna

Moderatkvinnorna_nylogo_2020

Moderatkvinnorna bildades redan 1912. Numera är vi ett nätverk med utrymme för friare arbetsformer och organisation.

Huvuduppgifterna för verksamheten både lokalt och centralt är att arbeta politiskt, genomföra utbildningar, rekrytera nya medlemmar och att lyfta fram kvinnliga företrädare och kvinnors aspekter i politiska frågor. På så sätt skapas förutsättningar för ökade insatser av kvinnor i parti-organisationen som förtroendevalda i politiska församlingar.

Läs mer om Moderatkvinnorna här: MODERATKVINNORNAS HEMSIDA

Vill du bli medlem eller engagera dig för Moderaterna? Kontakta Lisbeth Andersson som är ansvarig för Moderatkvinnorna i Gislaveds kommun.

Följ oss

instagram